Skip to content

Historien om ett renings­verk

Så vad har vi haft för oss under våra femtio år? Gryaabs och Ryaverkets historia handlar om tekniska framsteg, nya anläggningar, ökande miljökrav och ständigt allt renare vatten. Under tiden har vi också jobbat mycket med information, blivit biogas- och gödselproducenter och till och med hunnit med att ha ett poolparty. Du hittar hela historien om du rullar neråt.

1972
Efter några års arbete kan Ryaverket invigas den sjunde september. Hurra! Fyra av de 13 planerade milen tunnlar är färdiga när reningsverket tas i bruk. Vattenkvaliteten i havet förbättras nästan direkt.
1974
Reningsverket vid Näset, som renar vatten från 10 000 personer, läggs ner.
1975
Nästan alla mil av tunnelsystemet står klara. Dessutom behövs slamhantering och vid den här tiden behandlas slammet med kalk. Slam består bland annat upplöst bajs, toappaper och matrester som sjunker till botten i reningsprocessen.
1976
Ryaverkets idrottsförening bildas!
1982
Våra försedimenteringsbassänger tas i bruk i september. Tack vare att vattnet rinner långsamt här, sjunker slammet till botten och mängden fosfor i utgående vatten minskar.
1984
Alla våra ägarkommuner förutom Lerum är nu anslutna. Försök med kemisk fällning i full skala inleds för att rena avloppsvattnet från ännu mer fosfor.
1985
Göteborg Energi bygger en värmepump som tar vara på värmen i vårt avloppsvatten. Visste du att all värme som kommer från avloppsvattnet tas om hand och används till att värma upp 50 000 lägenheter?
1989
Vi installerar dosering av järnsulfat och polymer. Med hjälp av dessa reningskemikalier sjunker även löst fosfor till botten i bassängerna och mängden fosfor i det renade vattnet som släpps ut i havet förtsätter att minska.
1990
Den 28 september kan vi äntligen inviga vår nya biogasanläggning! I våra två stora slamsilos rötas slammet och blir till biogas och gödsel. Visste du att det du bajsar på ett år blir till biogas som det går att köra 17 mil på?
1992
Ryaverket behöver byggas ut med bassänger för eftersedimentering, för att ytterligare minska mängden fosfor, men det är ont om plats på vår tomt. Därför finns det planer på att expandera in i naturreservatet i Rya skog, vilket föga förvånande leder till protester. Vi tar oss en ny funderare. Det här är också sista året vi tar emot latrintunnor.
1993
Vi beslutar oss för att satsa på ökad eftersedimenteringskapacitet som delvis sker i bassänger i två våningar. Vi sparar alltså utrymme genom att bygga på höjden och räddar Rya skog.
1995
Den 24 augusti är det dags att öppna mack! Biogasdrivna tjänstebilar tankas på vår nya biogasstation.
1997
Den nya utbyggnaden för kvävereningen är klar. Ett år senare invigs den av miljöminister Anna Lindh.
1999
Gryaabs permanenta anläggning för mottagning av organiskt material står äntligen färdig. Här töms bland annat fettavskiljare från restauranger som blir till prima biogas.
2001
Vi får bra styr på reningsprocesserna med hjälp av ett nytt styrsystem.
2003
Ryaverket får nya, fina lokaler och medarbetarna kan bland annat glädjas åt en större matsal och fräscha omklädningsrum.
2005
Vi fortsätter att förbättra våra processer för att svara upp mot ständigt ökade miljökrav. Detta år tar vi också finrenshanteringen i drift. Rens är ett annat ord för skräp och här tas det bort med hjälp av ett galler som har 2 millimeter mellan gallerstavarna. Allt mindre skräp som till exempel kondomer, bomullspinnar och portionssnus fastnar här. Skräpet pressas och finfördelas och bränns sedan.
2007
All vår biogas säljs nu till Göteborg Energi, som uppgraderar den till fordonsbränsle.
2008
Vår biogas blir Svanenmärkt och vi avvecklar vår egen biogasmack.
2009
Vi blir Revaq-certifierade, vilket innebär att vårt slam är godkänt för användning som gödning på odlad mark.
2010
Efter flera års byggtid invigs skivfilteranläggningen med pompa och ståt! Skivfiltren tar bort de minsta partiklarna av framför allt fosfor innan vattnet släpps ut i havet. Byggnaden vinner flera priser, bland annat utses den till Sveriges vackraste och tilldelas Kasper Sahlin-priset. Samtidigt invigs också nya bassänger för kväverening.
2011
Det viktiga projektet ”Brutet vatten” är klart. En 15 kubikmeter stor tank och nio kilometer rör ser till att avloppsvatten inte av misstag kan pumpas baklänges in i dricksvattenledningarna.
2012
Efter flera års byggtid är avloppstunneln mellan Lerum och Partille klar. Äntligen kan Lerum anslutas till Ryaverket efter att ha varit delägare i Gryaab sedan starten.
2014
Läkemedelsrester i avloppsvattnet är ett allt allvarligare miljöproblem. Vi skaffar oss nya kunskaper genom att testa läkemedelsrening med ozon och aktivt kol. Vi är dessutom glada över att ha utnämnts till Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats!
2015
Vattnet från Svarte Mosse i Biskopsgården behöver inte längre ta omvägen via Ryaverket, utan går direkt till Göta Älv. Detta minskar vattenflödet med 50 liter per sekund - vilket motsvarar spillvatten från 20 000 personer. Vi har smyginvigning med poolparty (i rent vatten!) i Gryaabs nya bassänger, och enligt Nyckeltalsinstitutet är vi det mest jämställda bolaget i landet.
2017
I september börjar vårt nyaste reningssteg, efternitrifikationsbassängerna, rena vatten från ännu mer kväve. Och vi får en ny hållbarhetsmärkning, Kranmärkt. Inget flaskvatten på Gryaab!
2018
En ny rapport visar att reningsverk som Ryaverket tar bort hela 99 procent av de mikroplaster som finns i avloppsvattnet.
2019
Vi hälsar Bollebygd välkomna som ny delägare i Gryaab! Vi är också glada över att vårt informationsarbete ger resultat. Numera vet 98 procent av allmänheten att bajs, kiss och toapapper är det enda som hör hemma i toaletten.
2020
Så plötsligt kommer pandemin och avloppsvattnet blir en viktig pusselbit när det gäller att förutse sjukhusinläggning av covidpatienter. Vårt laboratorium skickar dagliga vattenprover till Virologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
2021
Nya Rya, vårt stora framtidsprojekt med siktet inställt på år 2036, startar upp.
2022
Gryaab firar 50 år i havets tjänst, hurra!
2025
Gryaab levererar tekniskt vatten till den nya batterifabriken på Hisingen.
2036
Vi inviger framtidens avloppsreningsverk, och ser fram mot vårt hundraårsjubileum!
2072
Nu firar Gryaab 100 år och fiskar och vinterbadare jublar med oss.